Van Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V.

Het idee voor de onderneming was in 1994 afkomstig van Anton van Grunsven en Theon Langenhuijzen. Met slechts een enkel bedrijf als opdrachtgever, waarvoor de toenmalige VOF Van Grunsven en Langenhuijzen aan de slag ging en het huidige Van Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V. nog altijd tal van werkzaamheden verricht. Van Grunsven startte met een nieuwe 6×6 met kraan en haakarmsysteem. Halfweg jaren negentig van de vorige eeuw kwam de opdrachtgever met aanvullende opdrachten, zodat een tweede vrachtauto nodig werd. Teneinde meer spreiding te krijgen wat opdrachtgevers betreft, werd een zoektocht ingezet naar een grotere locatie, waarop het bedrijf zich in 2005 in Volkel vestigde. De groei zette stevig door en in 2008 diende zich alweer een nieuwe verhuizing aan. Transportbedrijf Van Grunsven en Langenhuijzen B.V. nam zijn intrek in een schitterend fonkelnieuw pand aan de Bovenstraat in Uden.

Van Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V. is heden ten dage een werkmaatschappij van Van Grunsven en Langenhuijzen B.V. Onder die paraplu is enkele jaren geleden Truck Service Uden B.V. opgestart, dat in hetzelfde pand keuringen, onderhoud en reparaties uitvoert voor derden. In 2017 is Anton van Grunsven de samenwerking aangegaan met Sjoerd Beliën om zo een eigen asfaltbedrijf  op te zetten: VGB Asfalt ( Van Grunsven Beliën). Met deze samenwerking en sturing die zich ook voert vanuit de locatie Bovenstraat is er een nieuw tijdperk aangebroken op het gebied van aanneming van opdrachten en uitvoeringen.  Naast het nieuwe tijdperk met de V.G.B. asfalt is er begin 2018 een grote overname geweest van de kipper transport van Westdijk uit destijds Alphen a/d Rijn.

Kippertransport wegenbouw en specialist in transport van asfalt

Van Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V. houdt zich met name bezig met kippertransport binnen de wegenbouw, met als specialiteit het transport van asfalt. Het bedrijf, dat zich toelegt op duurzaam ondernemen, werkt met een keur van vakbekwame, maar ook gediplomeerde chauffeurs. Het moderne wagenpark voldoet aan de strenge eisen, die milieu en maatschappij daar heden ten dage aan stellen. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerd materieel en de aller modernste technieken staan ons ten dienste. Zo maken we verantwoord en veelvuldig gebruik van digitale mogelijkheden als smartphones voor de chauffeurs; via die apparatuur wordt bijvoorbeeld opdrachtbegeleiding verzonden. Snel en efficiënt.

De flexibiliteit van Van Grunsven en Langenhuijzen Transport B.V. is optimaal, vooral dankzij een intensieve samenwerking met enkele andere transportbedrijven die dezelfde specialiteiten in huis hebben. Die flexibiliteit wordt vooral gekenmerkt door het personeel, maar ook door het materieel. Met trots stellen wij vast, dat we een fantastisch bedrijf hebben, dat gedragen wordt door een groep personeelsleden, die zich te allen tijde voor de onderneming en onze klanten inzetten. De multifunctionele inzetbaarheid vormt één van de redenen, dat er in die afgelopen 20 jaar nog nooit een klant afscheid heeft genomen van onze diensten. Terwijl er door de jaren heen alleen maar verschillende opdrachtgevers bij zijn gekomen. Dat geeft iedereen binnen het bedrijf enorm veel motivatie om door te gaan op de in
geslagen weg.

Bovendien zijn we er binnen onze onderneming van hoog tot laag van overtuigd, dat duurzaamheid een integraal onderdeel vormt van onze strategie. We willen winstgevend zijn, maar tegelijk transparant en maatschappelijk verantwoord handelen. Ons wagenpark bestaat uit voertuigen die aan de hoogste kwaliteits- en milieueisen voldoen. Terwijl ons werkelijke kapitaal – ons betrokken personeel – uiterst vakbekwaam is en beschikt over adequate opleiding zowel als werkervaring.