Korte introductie

Rien van der Steen werkte enige tientallen jaren als journalist voor alle grote regionale kranten van Nederland, het merendeel daarvan als autojournalist. Hij reisde intensief de wereld over voor interviews, de grote autoshows en uiteraard om alle moderne auto’s te beproeven. Op verzoek van Van Grunsven Transport laat hij met enige regelmaat zijn licht schijnen over nieuwe technieken, die ook hun weerslag zullen hebben op de wereld van transport.