Vloeibaar aardgas

Truckbouwers zijn een jaar of tien geleden begonnen met zich de vraag stellen hoe het anders en vooral schoner kon. Er kwamen alternatieve aandrijvingen, met name voor de lange afstandstruck. Volvo in De Zweden kwam bijvoorbeeld met een krachtbron, die zowel op diesel als op aardgas liep. Dual fuel heet zoiets. En Volvo meent, dat nu de tijd rijp is om die motor in grote aantallen te gaan produceren. Het wordt een dual fuel-variant van de 13 liter-krachtbron. In de oudere versies kon 60 tot 85 procent van de dieselolie vervangen worden door aard- of biogas. En Volvo beweert, dat aandeel nu opgewaardeerd te hebben tot 90 of zelfs wel 95 procent. Bovendien wordt het gas niet als CNG samengeperst, maar gekoeld getankt, vloeibaar als LNG. Het schijnt voor de transporteur ongeveer 600.000 kilometer te duren voor investering terugverdiend is.

Accu’s te zwaar

Iedereen met gezond verstand weet, dat het niet op de huidige manier verder kan. Grote vraag is: hoe dan wel? Elektrisch? Tesla doet er wel optimistisch over, maar of dat ook even realistisch is, mag twijfelachtig worden genoemd. Want Tesla zegt dan wel, dat de elektrische truck die ze beloven heel snel is, maar over de actieradius zijn ze daar aanzienlijk zwijgzamer. Want het accupakket moet enorm zwaar zijn, anders bestaat het niet dat de truck 800 kilometer (zoals Tesla aangeeft) ver zou kunnen rijden op één lading. Bovendien hebben ze bij Tesla al enorm veel moeite de nieuwe personenauto Model 3 te produceren en dat belooft weinig goeds voor de toekomst van zo’n technologisch hoogstandje als een elektro-truck.

Maar toch: de CO2-productie moet voor 2030 met 30 procent teruggedrongen zijn. Binnen de EU gaat 80 procent van het goederentransport over de weg, dus de vrachtauto’s zullen een enorm deel van de reductie voor hun rekening moeten nemen. Met name de langeafstandstrucks moeten CO2 ‘inleveren’, want daar zet het pas echt zoden aan de dijk.

LNG is een afkorting van Liquified Natural Gas, vloeibaar aardgas dus, waar CNG voor Compressed (samengeperst) Natural Gas staat. Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan, het kortste koolwaterstofmolecuul. Diesel heeft een veel langer molecuul en voordat we al te technisch worden: daardoor komt het dat het uitlaatgas van een dieselmotor verhoudingsgewijs veel meer CO2 bevat dan dat van een krachtbron die gevoed wordt met aardgas. Ook benzine heeft trouwens een veel korter koolwaterstofmolecuul dan diesel, vandaar dat die brandstof ook voor minder CO2 zorgt dan diesel. Omdat een dieselmotor door zijn constructie een groter deel van de brandstofenergie omzet in beweging dan een benzinemotor, is de eerste volgens de constructeurs veel geschikter om op aardgas te lopen.

Volvo nu beweert, dat een langeafstandstruck met 200 kilo LNG in zijn (dubbelwandige) tank zeker 1.000 kilometer ver kan komen. Ook Iveco en Scania hebben al trucks die op LNG draaien, al werken die volgens het Ottomotorprincipe, dat van een benzinemotor dus, gewoon mét ontstekingsbougies. Die hebben dus geen roetfilter of AdBlue-injectie en roetverbranding nodig. Bij Volvo zeggen ze, dat zoiets voor distributievervoer prima is, maar niet voor de lange afstand, waar brandstofverbruik en CO2-uitstoot zwaarder wegen. De 13 litermotor die Volvo nu gebruikt voor LNG werkt dus volgens het principe van Rudolf Diesel en gebruikt ook gewoon dieselolie voor de ontsteking, want aardgas laat zich niet alleen door druk en temperatuur tot ontbranding brengen.

Er komt technisch nogal wat bij kijken om een ijskoude tank met vloeibaar aardgas veilig te houden. Maar de industrie is daar wel uit. Aardgas is er wereldwijd trouwens meer dan voldoende en het wordt veelvuldig per schip getransporteerd. Ook als LNG, want dat vergt het minste ruimte. In Rotterdam beschikt de haven daartoe over een speciale LNG-terminal, van waaruit momenteel dertien LNG-tankstations in Nederland bevoorraad worden. In de planning staan nog eens een kleine 25 tankstations. Voor de langeafstandstrucks op LNG zullen er nog vele bij moeten komen, met name binnen Europa. Het tanken zelf behelst ijskoude vloeistof, die zodra de temperatuur stijgt tot gas transformeert. Eenzelfde soort techniek waarvan de airco gebruik maakt: de relatie tussen druk en temperatuur is hier van levensbelang.